poëzie


Berken in de mist

Een klein vers van vader Feico ter ere van zijn geboortedag.

Berken:

Dr. Dralles meesterwerken,

staande stille roer-te-dompen

in wit-uitgeslagen lompen

wijl hunne kristallen kuiven

weigeren te wuiven.

Is dit dood,

of is dit leven?

Vind ik troost,

of is het beven?

Wacht maar even!

Next page →
← Previous page