gedichten van Pa


Carnaval der liefde

Een gedicht van vader Feico ter ere van zijn geboortedag. Passend bij het seizoen.

 

Vaak buig ik nederig

onder het geweld van wind

zodat ik gretig steun en liefde ondervind

van jou, mijn bruidje in je paarlendracht.

 

Van welk een mazzel toch getuigt mijn lot

dat ik ben opgegroeid naast jou

alsof voorzienigheid van God

mij pootte naast deez’ fraaie vrouw.

 

Blakend en stralend praal je daar,

zodat ik, zonder dat ik draal,

steun zoek in je uitbundig bladerdak,

waarop ik neerkijk met gemak!

Tot in de hoogste hemel groeien wij

en wuivend amuseren wij

elkaar en anderen, ook God.

Een glimp van Hem te zien, het zij ons lot!

 

Adieu onze bewonderaars;

Wij groeten U, ik hef mijn hand.

Wij minnen U van onze kant.

Mint U ons ook, onz’ adorant?

 

Helaas, te dansen lukt ons niet,

maar onze liefde is niet vluchtig

en zij getuigt van grote trouw.

Derhalve houden wij van jou!

Next page →
← Previous page