gedichten van Pa


Mallemolen

Omdat wij afgelopen zondag onderweg waren, plaats ik nu pas een gedicht van vader Feico. Natuurlijk ter nagedachtenis aan zijn lieve Paulien.

Malle molen,

maaiend met je wieken,

torenhoog als basilieken in de lucht.

Opgejaagd door de *tempeesten

slaak je zucht voor zucht.

 

Kreunend in je voegen,

loon voor al je zwoegen

is de eeuwigheid,

die jij hebt overbrugd.

 

Als de wind gaat luwen,

kun je minder stuwen,

draaiend naar een punt van rust,

waar de zon de aarde kust.

 

 

Tempeesten: stormen, onweren. figuurlijk: razen of tieren (van woede) Voorbeelden:   `Het onweer tempeestte door het bos en knakte honderden bomen af.`, `Hij tempeestte door het huis als een briesende stier
werkw. Vervoegingen:   tempeestte (verl.tijd ) heeft getempeest (volt.deelw.)
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/tempeesten
Next page →