geloof & spiritualiteit


Hoe ik wil zijn

Zo blij zou ik altijd willen zijn…

en soms al ben..

We hebben allemaal wel een plaatje in ons hoofd van hoe we zouden willen zijn. Zo zou ik graag mijn lichamelijke ongemakken waardig willen dragen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan; er niet over zeuren en positief blijven ondanks de pijn. Natuurlijk lukt dat niet altijd en dat hoeft ook niet. Niemand is perfect en ik denk dat af en toe klagen zelfs zijn nut heeft. Zolang je maar wel een grens trekt.

Hoe ik zou willen zijn zegt iets over mijn waarden. En wat voor mij van waarde is, hoeft dat voor een ander nog niet te zijn. En wil ik een ander overtuigen van de waarde van mijn waarden, dan is het zaak ernaar te handelen. Anders ben ik niet geloofwaardig, om bij het woord te blijven. Omdat ik alleen de verantwoording draag voor mijn eigen gedrag, heb ik besloten eens op te schrijven wat mijn waarden zijn.

Zwaartepunten

Ik kwam tot een lijst, die ik -deels- met u wil delen omdat we allemaal zo onze waarden hebben en nastreven in ons leven. Misschien kunnen we elkaar stimuleren in een stukje geestelijke groei, door het hier te delen. Ook het delen van struikelblokken of gemaakte fouten kan fijn zijn. Van fouten kan je immers leren.

Ik deel met u waarin ik wil groeien en ook een paar dingen die me al redelijk afgaan. Of ik de dingen die me minder goed afgaan allemaal onder de knie krijg -in dit leven- is natuurlijk de vraag en die laat ik graag open. Zoals iedereen ben ook ik een werk in wording. Ik weet niet of alles uit het lijstje een waarde is of eerder een verlangen. Misschien klinkt het hier en daar haast te verheven. Maar elk uur dat ik in mijn waarde kan blijven staan, is er één.

Zo zou ik willen zijn (en als ik al zo ben, dan wil ik zo blijven)

In rood wat daarbij een extra uitdaging kan vormen

  1. Ik wil kalm zijn en vastberaden
  2. Ik wil bij mezelf blijven in plaats van meegesleurd in de emotie van de ander
  3. Ik wil vanuit liefde reageren, ook al word ik gekrenkt
  4. Ik wil mij door vertrouwen laten leiden in plaats van door angst
  5. Ik wil tot rust kunnen komen bij God
  6. Ik mag huilen als iets pijn doet
  7. Ik mag vallen, zolang ik maar weer opsta.
  8. Ik wil mijn zwakheid aankijken en toegeven wanneer ik fout zat
  9. Ik wil een ander steunen, ook al heb ik het zelf moeilijk
  10. Ik wil om hulp kunnen vragen want een mens is niet gemaakt om alles alleen te dragen

Eerlijk gezegd zijn het rustig en kalm blijven in lastige situaties de grootste uitdaging voor mij. Ik ben in bepaalde omstandigheden snel gestrest. Van daaruit kan ik dan fel reageren. Dat is deels aanleg en komt mede door dingen die ik in het verleden heb meegemaakt. Ook ben ik gevoelig voor de negatieve buien van derden. Dus daarin heb ik echt oefening nodig om het probleem daar te laten waar het ligt: bij de ander.

Leerschool

Hoe ga ik aan bovenstaande zaken werken? Ik hou me maar vast aan het idee dat het inzien van je zwakte de eerste stap is naar verbetering. Ik mag ook blij zijn met de dingen die ik al heb geleerd. Zij geven goede moed in het verlangen naar meer. Het leven zelf is de grote leerschool en de mensen om ons heen kunnen ofwel ondersteuner, ofwel uitdager zijn in onze groei. Natuurlijk kunnen de rollen afwisselen. Iemand die je steunt, kan het je ook soms lastig maken.

Hoewel ik niet zo’n fan van zelfhulpboeken ben, zijn er wel degelijk goede voorbeelden te vinden. Ook diepe romans kunnen inspireren. Voor mij is de Bijbel natuurlijk belangrijk omdat de levenslessen van Jezus erin staan. Hij is de grote inspirator en leraar als het gaat om hoe ik graag wil zijn. Zonder Zijn hulp ga ik -vrees ik- niet ver ga komen met mijn mooie doelen. En Hij weet als geen ander waarom dit juist nu zo belangrijk voor mij is.

En waar wilt u aan werken bij uzelf en wat is daarbij uw inspiratiebron?

Next page →
← Previous page