geloof & spiritualiteit


Volhardend gebed

kracht van gebedBid jij wel eens? Wanneer je één van mijn gelovige lezers bent, zal je vast en zeker met ´ja´ antwoorden. Bidden is praten met God, leerde ik als kind. Voor mij is God-Vader een God van relaties. Hij mag dan alles al weten, toch vindt Hij het fijn wanneer we hem in ons leven betrekken en bidden voor wat ons bezig houdt. In de Bijbel staat dat Hij kracht verleent aan ons gebed.* Vooral wanneer we anderen zegenen met ons gebed geloof ik daar in.

De grond zacht maken

Maar ook wanneer er een taak voor je klaar ligt is het goed om daar van te voren voor te bidden. Toen er een wijkkerk in het Arnhemse Klarendal zou worden gesticht, zat ik in het gebedsteam. Je moet bedenken dat er op dat moment alleen een verlangen was een wijkkerk op te richten. Er was nog geen gebouw of financiële middelen. De leider van ons team vertelde dat wat wij deden heel belangrijk was. Ons gebed was bedoeld om de geestelijke ´grond´ zacht te maken, zoals een lenteregen de landbouwgrond zacht maakt. Pas als de grond zacht is kan de boer ploegen en zaaien.

Binnen een jaar was er al veel gebeurd en tegenwoordig draait Villa Klarendal goed met veel enthousiaste bezoekers en vrijwilligers. Mensen die een seculiere kerk nooit binnen zouden stappen voelen zich er thuis en horen over God.https://www.villaklarendal.nl/

Bidden is soms lastig

Ik hou erg van bidden. Toch is het niet altijd makkelijk om vol te houden wanneer er ogenschijnlijk niets gebeurt. Wanneer de hemel van koper lijkt en ik met lege handen en betraande ogen het uitschreeuw. Heeft God mij niet gehoord? Over onbeantwoorde gebeden schreef ik eerder https://annderverhaal.nl/2018/08/23/onbeantwoorde-gebeden/

Ik vergeleek gebed met regen. Het volhardende gebed kan je vergelijken met iets dat nog krachtiger is; een stromende rivier. Een rivier heeft de kracht om loszittende deeltjes te wassen, af te breken en mee te sleuren. Zo kan de rivier in de loop der tijd zelfs haar baan veranderen of dalen uitgraven. Ruwe stenen worden in der tijd glad gepolijst door het wassende water. Wat een mooi beeld dat we door volhardend gebed deze dingen in geestelijke zin kunnen bereiken voor een situatie of een dierbare.

Een bemoedigend beeld

Ik heb zelf jarenlang gebeden voor een moeizame relatie met een dierbare. Iemand met wie ik zo graag een goede relatie wilde. Maar wat waren we toch verschillend en wat was er veel ruis. Toch bleef ik deze persoon zegenen en God vragen het hart van mijn dierbare te verzachten. God gaf mij toen een *beeld van een ruwe steen in de rivier. Door de kracht van het water was de steen open gebroken en toonde ze haar kern in een schitterend kristal of diamant. Het zou nog jaren duren voor de relatie hersteld was maar vanaf dat moment had ik alle hoop. Want ik wist: in de kern zit het goed tussen ons.

Hoop

Dus bid je al heel lang voor een persoon of een situatie, geef dan niet op. Jouw gebed is een wassende rivier en God hoort het en zal het uitwerken. Soms moeten we mensen in de tussentijd loslaten. Dat doet zeer en kan een rouwproces in ons teweeg brengen. Het mooie van zegenen is dat je het ook kan doen wanneer je iemand niet (meer) ziet.

Een Joods spreekwoord zegt het ook mooi: Heb je gehoopt op iets en je verlangen is niet vervuld. Ga dan door met hopen.

 

*Jakobus 5: 16 Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, omdat er kracht aan wordt verleend. (NBG)

*christenen noemen iets een beeld van God wanneer ze in hun gedachten een filmpje of foto zien van iets. Een beeld is vaak symbolisch en alleen voor de ontvanger duidelijk.

Next page →
← Previous page