Tag Archives: relatie


Gebed voor ons huwelijk

inzegening

inzegening van ons huwelijk

Lieve Vader in de hemel, Wij staan hier nu als man en vrouw en daarvoor willen wij U danken. U kent de omstandigheden waarin wij getrouwd zijn. Onze voorgeschiedenis en het heden. Beiden brengen zijn eigen uitdagingen voor ons mee. Daarom willen wij U vragen om bijstand en hulp. Wilt U heling brengen in onze wonden uit het verleden, zodat wij de oude pijn niet meenemen ons huwelijk in. En wanneer er toch nog pijn is, help ons dan elkaar daarin tot steun te zijn. Gebruik onze liefde als medicijn voor de ziel en geef ons kracht elkaars lasten te dragen zoals U ook in Uw woord hebt gezegd.

We staan ook voor als twee feilbare wezens die fouten zullen maken. Help ons elkaar te vergeven zoals u ook ons vergeven heeftt. Help ons elkaar lief te hebben zoals U ons hebt lief gehad. Dat liefde en vergeving onze maatstaf zal zijn in ons huwelijk omdat U dat hebt voorgeleefd. Leer ons geduldig zijn met elkaar en dat wij altijd streven naar verzoening wanneer wij elkaar niet begrijpen.

En dat wij –al spreken wij een andere taal- elkaar toch steeds zullen verstaan. Geef ons de kracht en de wijsheid die persoon voor de ander te zijn, die hij nodig heeft om te groeien naar het beeld dat u van ons heeft. Dat we zullen worden zoals U ons wenst. En tot zegen van onze omgeving.

Next page →
← Previous page